D10
Boudoir

'Ik zal je tot kunst vormen'

 “Dit is een unieke en plezante ervaring die je sowieso een boost in je relatie zal geven”

JIJ mag beslissen
wat de volgende stap voor jou is.
Jij mag beslissen
dat je klaar bent om in je kracht te gaan staan ​​en in jezelf te investeren.
En jij, mijn liefste,
bent het ongelooflijk waard.
Begin het nu te geloven.

 

IMG_6863.JPG

D10
Boudoir

'I will turn you into art'

“This is a unique and pleasant experience that will give you a boost in your relationship in any case”

YOU get to decide
what is next for you.
You get to decide
that you are ready to step into your power and invest in yourself.
And you my dear,
are incredibly worth it.
Start believing it, now.

Prijs

DEAL LANCERING
- 50% OP ONDERSTAANDE PRIJZEN
TOT EN MET EIND 2022

KUNST FOTOGRAFIE
Zeer stijlvolle en elegante model-fotoshoot

voor iedere vrouw.

VOORBEREIDING VOOR DE SHOOT

Een verkennend gesprek via mail, wat zijn je wensen. 

Mailverkeer styling & organisatie.
 


WAT HOUDT DE SHOOT DAG IN

( 2u effectieve shoot )


•    Visagie

•    Locatie Domaine 10 ( Barok of Oosterse kamer)
•    Styling en advies met glaasje Champagne
•    Gebruik van alle attributen ( parels, veren, zweepjes, maskers ...)
•    1  lingerieset
•    100%  coaching en begeleiding in de poses. 

Alle foto's worden in scene gezet.

Wij gaan op zoek naar jouw mooiste kant en blik.
•    Gefotografeerd als een topmodel  klaar voor de boekjes.

NA DE SHOOT


• 1  kunstfoto verzorgd tot in de puntjes.
• Nabewerking foto, geen fotoshop         

FOTO

• Digitaal groot formaat via wetransfer

EFFECT VAN ONZE SHOOT

 

• Een echte BOOST in jullie relatie en terug de vlindertjes ...

• Terug ZELFVERTROUWEN, je voelt je weer op en top VROUW ...

PRIJS

€ 1000 ( Incl btw - Factuur mogelijk)

Price

DEAL LAUNCH
-50% ON THE PRICES BELOW
UNTIL THE END 2022

ART PHOTOGRAPHY

Very stylish and elegant model photoshoot

for every woman.

 

PREPARATION FOR THE SHOOT

 

An exploratory conversation by e-mail, what are your wishes.

Mail traffic styling & organization.

 

WHAT DOES THE SHOOT DAY INCLUDE

( 2h effective shoot )

 

• Make-up

• Location Domaine 10 (Baroque or Oriental room)

• Styling and advice with a glass of Champagne

• Use of all attributes (pearls, feathers, whips, masks...)

• 1 lingerie set

• 100% coaching and guidance in the poses.

All photos are staged.

We look for your most beautiful side and look.

• Photographed as a top-of-the-line model ready for the books.

 

AFTER THE SHOOT

 

• 1 art photo taken care of down to the last detail.

• Post-processing photo, not photoshop

 

PHOTO

• Digital large format via wetransfer

 

EFFECT OF OUR SHOOT

• A real BOOST in your relationship and back the butterflies ...

• Back CONFIDENCE, you're feeling top notch again WOMAN ...

 

PRICE

€ 1000 ( Incl. VAT - Invoice possible)

IMG_6823.JPG
_DSC0502_.png
_DSC0362_.png
IMG_6682.JPG
IMG_8036_edited.jpg

Eigen fotograaf

Waar verlangen wordt geïnspireerd!

Where desire is inspired!

D10
Welkom aan


Fotografen, filmmakers, kunstenaars, modellen
en makers van inhoud voor foto-en videoshoots

D10
Welcomes


Photographers, filmmakers, artists, models,
and content creators for photo and video shoots

IMG_8049_edited.png

Maak een impact

“De belangrijkste dag is de dag dat jij beslist je bent goed genoeg voor jou.Het is de dag waarop je jezelf bevrijdt.”

Met elk detail ontworpen

om je erotische verbeelding te inspireren,

onze kamers zijn de perfecte achtergrond

om je artistieke passies tot leven te brengen. ​

Want zelfs je muze heeft af en toe een tikje nodig.

_DSC0780_Nik_DxO BLURRED - D10 - 3.jpg

Make an impact

“The most important day is the day you decide you're good enough for YOU.
It's the day you set yourself free"

With every detail designed
to inspire your erotic imagination,
our rooms are the perfect backdrop
to bring your artistic passions to life.
Because every now and then, even your muse needs a little spanking.

Commercieel

Commerciële shoots zijn foto- of videoshoots
met een duidelijk commercieel doel,
zoals: merkpromoties, advertenties, tv-shows, etc.

Tarieven maandag t/m donderdag

€ 500 voor de eerste 4 uur

daarna € 150,- per uur,

plus € 50 schoonmaakkosten ​

Weekend vrijdag/zaterdag/zondag

enkel tussen 13h00 en 17h00

IMG_8062.jpg

Commercial

Commercial shoots are photo or video shoots
with a clear commercial objective,
such as: brand promotions, advertisements, TV shows, etc.

Rates monday to thursday
€500 for the first 4 hours
and €150 per hour thereafter,
plus €50 cleaning fee

Weekend Friday/Saturday/Sunday Only beween 13h00 & 17h00

Niet Commercieel

Niet-commerciële shoots zijn voor foto- of videoshoots
voor de portfolio of promotie
van modellen, talent,
fotografen, videografen en talenten. ​

Speciaal tarief voor fotografen

 

maandag tot donderdag

4 uur

€ 150 Barokkamer

€ 190 Oosterse kamer

Plus €50 schoonmaakkosten

Vrijdag-zaterdag-zondag

Enkel tussen 13h00 & 17h00

IMG_7612.jpg

Non Commercial

Non-commercial shoots are for photo or video shoots
for the portfolio or promotion of
models, talent, photographers, videographers, and talents.

Special rate for photographers

 

monday to friday

4 hours

€ 150 Barok room

€ 190 Oosterse room

Plus €50 cleaning fee

Friday-Saturday-Sunday

Only between 13h00 & 17h00